نمایشگاه معدن و ماشین آلات در قزاقستان

1402/05/15

نمایشگاه معدن و ماشین آلات در قزاقستان

 

زمان : 29 الی 31 شهریور ماه 1402

مکان : آلماتی

 

تلفن هماهنگی : 09370201053 - 05135093593

...