همایش بانکداری اسلامی

1402/05/16

همایش بانکداری اسلامی

 

زمان برگزاری : نیمه اول شهریور ماه 1402

برای دریافت محورهای این همایش به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_6092.pdf

...