بیست و نهمین نمایشگاه ساختمان و معماری داخلی قزاقستان

1402/05/25

بیست و نهمین نمایشگاه ساختمان و معماری داخلی قزاقستان

زمان برگزاری : 15 الی 17 شهریور ماه 1402

مکان برگزاری : قزاقستان

تلفن تماس : 88797335 - 09373844937

...