نمایشگاه معدنی و فلزات آلماتی قزاقستان

1402/05/29

نمایشگاه معدنی و فلزات آلماتی قزاقستان

زمان برگزاری : 29 الی 31 شهریور ماه 1402

تلفن تماس : 09370201053 - 05135093593

 

...