نمایشگاه بین المللی صادرات به پاکستان دی ماه 1402 چابهار

1402/06/07

نمایشگاه بین المللی صادرات به پاکستان دی ماه 1402 چابهار

زمان برگزاری : 26 الی 29 دی ماه 1402

مکان برگزاری : چابهار

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_865071attachments.zip

 

...