نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در سلیمانیه کردستان عراق

1402/06/07

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در سلیمانیه کردستان عراق

زمان برگزاری : 11 الی 15 مهرماه 1402

مکان : سلیمانیه کردستان عراق

تلفن تماس : 88540252

کسب اطلاعات بیشتر :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_882809attachments.zip

...