برگزاری آکادمی حرفه ای جوانان جهانی در ترکیه

1402/06/07

برگزاری آکادمی حرفه ای جوانان جهانی در ترکیه 

زمان برگزاری : 25 الی 29 شهریور ماه 1402

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7064.pdf

...