نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه و صنایع وابسته

1402/07/04

نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه و صنایع وابسته

زمان برگزاری : 6 الی 9 مهرماه 1402 

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی دمشق

تلفن تماس : 85732790-4  -  09123704064 آقای اشتری

 

...