اطلاع رسانی درخصوص معرفی املاک در دست واگذاری بانک تجارت

1402/07/22

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_8226.pdf

...