دهمین دوره نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی

1402/07/22

دهمین دوره نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی

زمان برگزاری : 23 الی 26 آبان ماه 1402

مکان برکزاری : نمایشگاه بین المللی استان فارس 

تلفن تماس : 09170457538 

...