اطلاع رسانی پروازهای مستقیم بین ایران و قزاقستان

1402/07/22

درحال حاضر خط پروازی مستقیم بین تهران – آلماتی در روزهای یکشنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی کیش ایر و خط پروازی از مبدا تهران، ساری و گرگان به آکتائو توسط شرکت همسفران مشهد فعال بوده و با تلاشهای صورت گرفته ، اخیراً همین شرکت مبادرت به راه اندازی و برقراری خط پروازی دیگر از مسیر تهران-آلماتی – تاشکند در روزهای سه شنبه هر هفته (بصورت آزمایشی) نمودهاست که با احتساب این امر ، تعداد پروازهای مستقیم بین دوکشور به تعداد پنج پرواز رسیده است . این موضوع در کنار لغو روادید دو هفته ای ، میتواند کمک بسیار شایانی به توسعه فعالیتهای تجاری بویژه گسترش صنعت گردشگری بین دو کشور نموده و همچنین تجار، فعالین اقتصادی ،گردشگران،تیم های ورزشی هیاتهای سیاسی و تجاری و.... منبعد میتوانند از این امکان بعنوان جایگزینی مناسب و مطلوب برای سایر مسیرهای پروازی ( از جمله امارات و ترکیه) با صرف زمان و مسافتی کوتاه تر و هزینه ای به مراتب کمتر بین دو کشور تردد نمایند. هرچند ذکر این نکته ضروری است ؛ با عنایت به وجود برخی محدودیتها بنظر میرسد اطلاعات این خطوط در شبکه پروازی کشور جهت ابتیاع بلیط و بعضاً تعیین سایر مسیر های ارتباطی هنوز درج نشده و متقاضیان ناچاراً از سایر خطوط استفاده نموده که می بایست حتماً این موضوع به اطلاع مدیران شرکتهای موصوف بنحو مقتضی جهت رفع این مشکل رسانده شود

...