نمایشگاه بین المللی شیامن

1402/08/13

اعزام دست اندرکاران صنعت سنگ جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی شیامن

زمان برگزاری : 26 الی 29 اسفندماه 1402

تلفن تماس : 03132231422 

سایت : www.merattejarat.com

 

...