اولین نمایشگاه قهوه

1402/08/16

اولین نمایشگاه قهوه

زمان : 24 الی 28 آبان ماه1402

ساعت بازدید: ۱٢ تا ۲١

برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی انجمن قهوه ایران (iranca.coffee) مراجعه کنید 

مکان برگزاری  : مرکز نمایشگاه ها و رویدادهای بین الملل ایران مال

تلفن تماس : ۹۱۰۷۴۰۷۷

 

...