همایش بزرگ اقتصادی تاجیکستان در آبان ماه 1402

1402/08/16

همایش اقتصادی بزرگ با حضور بیش از ١٥٠ شرکت تاجیکستانی در آن کشور در حوزه های مختلف از جمله مواد غذایی و کشاورزی، ساختمان، معدن ، انرژی

زمان برگزاری : 16 الی 19 آبان ماه 1402

 

تلفن هماهنگی : سرکار خانم ضیائی ٠٩١٢٨٣٦٠٠٥٩ 

 

...