نمایشگاه های تخصصی بین المللی سم کود و نهادهای کشاورزی

1402/08/16

نمایشگاه تخصصی بین المللی سم کود و نهادهای کشاورزی  

زمان برگزاری7 الی 10 آذرماه 1402

نمایشگاه فن آوری های نوین در مکانیزاسیون ، ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی پیشرفته 

زمان برگزاری 21 الی 24 آذرماه 1402

 

تلفن تماس : ساری : ۳۳۳٧٤۳٠٠ -011

 

 

 

 

...