نمایشگاه حلال در شهر استانبول کشور ترکیه

1402/08/22

نمایشگاه حلال در شهر استانبول کشور ترکیه

زمان : 2 الی 5 آذر 1402

مکان : استانبول

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/5-2.pdf

...