اعزام هیات تجاری تخصصی به نمایشگاه اگروفود 2023 عمان

1402/08/22

اعزام هئیت تجاری به عمان نمایشگاه صنایع و مواد غذایی 

زمان : 12 الی 16 آذر 1402 

مکان : مسقط عمان 

تلفن هماهنگی : 40886516 - 40886917 

...