نمایشگاه بین المللی دریایی 2024 پاسادونیا یونان

1402/11/23

نمایشگاه بین المللی دریایی 2024 پاسادونیا یونان

زمان برگزاری : 14 الی 18 خرداد 1403 

مکان برگزاری : شهر آتن

تلفن هماهنگی : 66909512 - 09928960226

...