اطلاع رسانی در خصوص برگزاری "پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران"

1402/12/28

زمان برگزاری : 10 الی 12 تیرماه 1403

تلفن تماس : شرکت همایشگران سام 09916364416 و 22893242 سرکار خانم صادقی 

 

...