مراسم تجلیل ازچهره های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران