بازدید نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران از بیست و هفتمین دوره نمایشگاه الکامپ