مركز خدمات مشاوره سرمایه ­گذاری اتاق تهران را بهتر بشناسید 

چشم انداز

مركز خدمات مشاوره سرمایه ­گذاری اتاق تهران در نظر دارد به عنوان مهم­ترین مركز خدمات سرمایه­ گذاری در ایران و به عنوان مرجعی شناخته شده در سطح بین­ الملل برای تسهیل فرآیند سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی در كشور اقدام نماید.

اهداف اصلی 

1 . شناسایی فرصت های عام و خاص سرمایه گذاری

2 . اطلاع رسانی مناسب فرصت های سرمایه گذاری :

(شامل : استفاده از وب سایت، فصل نامه، رسانه های داخلی و خارجی و برگزاری جلسات با هیات های خارجی دعوت شده به ایران، حضور در نمایشگاه ها و ...

و همچنین ارتباط موثر با مراکز همتای بین المللی

( شامل : اتاق های بازرگانی، سفارتخانه ها و ... )

3 . استفاده از مشاوران بین المللی و داخلی معتبر در حوزه های مختلف

( حوزه اقتصاد، حقوق، حسابرسی، مالی، بورس و .....)

4 . رفع موانع سرمایه گذاری در داخل کشور

( شامل : قانون سرمایه گذاری خارجی، مجوزها، حقوق مالکیت و ....)

5 . توانمند سازی فعالان اقتصادی برای تقویت تعاملات بین المللی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی

( شامل : آموزش نحوه عقد قراردادهای بین المللی، نحوه مذاکره و .....)

استراتژی انجام کار

استراتژی اصلی مرکز برای رسیدن به اهداف خود مبتنی بر استفاده حداکثری از پتانسیل اتاق های شهرستان ها و واحدهای مستقر در آنها در درجه اول و همچنین خدمات موسسات مشاوره معتبر داخلی و خارجی برای پوشش نیازهای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران است . در حقیقت مرکز خدمات سرمایه گذاری به عنوان امین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران با استفاده از پتانسیل اتاق در نظر دارد که مرجعی برای مراجعه و ثبت پروژه ها و ایده های سرمایه پذیران تبدیل شده و با معرفی مناسب خود در سطح کشور و جهان، سرمایه گذاران را برای همکاری مشترک جذب نماید.

همچنین با ارائه خدمات مناسب به سرمایه پذیران ( شامل رتبه بندی اعتباری سرمایه گذاران، مشارکت در عقد قرارداد برای حفظ منافع آنها ، پیشنهاد بهترین سرمایه گذار به آنها و ....) اطمینان کامل را برای ورود به این حوزه ارائه نماید .

برای مشاهده سایت مرکز اینجا  کلیک کنید.