خدمات عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی تهران با ایجاد پنجره واحد عضویت، پیوستن تمامی فعالان اقتصادی به اتاق تهران را تسهیل کرده است
که از انواع خدمات ویژه این نهاد در زمینه های مختلف کسب و کار بهره مند گردند.

تفاوت کارت عضویت با کارت بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی

یکی دیگر از امکاناتی که اتاق بازرگانی در اختیار اشخاص قرار میدهد، صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی است. کارت به نام متقاضیان واجد شرایط صادر میشود و یکی از مهمترین شرایط صدور آن، پلمپ دفاتر است. کارت عضویت، مزایای استفاده از برخی از امکانات اتاق بازرگانی را به دارنده آن میدهد ولی امکان واردات و صادرات کالا با آن وجود ندارد.

تفاوت کارت عضویت و کارت بازرگانی

کارت بازرگانی و کارت عضویت تفاوتهای عمده ای با هم دارند که اصلیترین آنها را میتوان از موارد زیر دانست:

انجام صادرات و واردات

اصلیترین و مهمترین تفاوت کارت بازرگانی و کارت عضویت در انجام صادرات و واردات است. به این معنا که شما تنها با دریافت کارت بازرگانی میتوانید برای صادرات و وادارت اقدام نمایید. در حالیکه صرف دریافت کارت عضویت، نمیتواند مجوزی برای فعالیت در زمینه صادرات و واردات باشد.

امکان ثبت برند انگلیسی (لاتین)

مطابق مقررات، برای ثبت برند لاتین، نیاز به اخذ مجوز دارید. این مجوز میتواند کارت بازگانی یا کارت عضویت باشد. اما باید توجه داشته باشید که با کارت عضویت تنها میتوانید یک برند به ثبت برسانید. در حالیکه با کارت بازرگانی، میتوان دو الی سه برند را به ثبت رساند.

الزامی بودن کد اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی

برای اخذ کارت بازرگانی، شخص ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه کد اقتصادی است. در حالیکه برای دریافت کارت عضویت چنین الزامی وجود ندارد.

[دانلود فایل pdf]